atelier-21220-logo-white-circle-01

Atelier 21220

A sokaság szervezése

Kivonat

Mi, az Atelier 21220 tagjai hiszünk abban, hogy a tánc az ember elemi szükséglete.

Kulturális, társadalmi és politikai különbözőségektől függetlenül, a világ minden táján, minden közösségben jelen van.

A tánc különböző színreviteli módozataival kísérletezve olyan egyedi és eredeti előadásokat hozunk létre, amelyek az előadó és a befogadó között húzódó határ eltörlésére törekszenek.

Munkánkkal az előadóművészet fogalmának át- és újragondolásával foglalkozunk. Célunk az egyén és a közösség összekapcsolása a tánc ereje által.

Küldetés

Az Atelier 21220 a kortárs előadóművészetek fejlesztésének szándékával állandóan innovatív megoldásokat keresve próbál választ találni arra, hogy mit jelent előadóművésznek lenni az „itt és most”-ban.

Eredet

Cserepes Gyula legelső, művészethez kapcsolódó meghatározó élménye képzőművész nagyapja, Csasznyi István szobrászműhelyére (atelier) vezethető vissza. István és Gyula egyaránt Zentán, az akkori Jugoszláviában születtek és Óbecsén (a település irányítószáma 21220), a mai Szerbia területén, a Vajdaságban éltek.

Ebben a műhelyben volt Gyula szemtanúja annak, ahogy nagyapja alkotói képzeletében megszületik egy absztrakt koncepció, egy ötlet, azután azt agyagban és gipszben leképezi, majd végső formájában bronzba önti, még mielőtt a közönség előtt bemutatná alkotását. Itt volt alkalma megfigyelni azt, hogyan válik nagyapja teremtménye önálló entitássá, hogyan kel életre és töltődik meg jelentéssel és üzenettel.

Önálló alkotói pályáján haladva Gyula felismerte, hogy ez a szobrászműhely indította el őt is a művészi pályán. Ezért amikor 2017 elején megalapította saját előadóművészeti alkotóműhelyét, annak az Atelier 21220 nevet adta.

Célok

  • A különböző művészeti ágazatokat képviselő alkotók közötti kapcsolatok és együttműködések ösztönzése a közép-európai régióban.
  • A közönség valós idejű, fizikális tapasztalatára fókuszáló előadások létrehozása.
  • A nézők megszólítása a ,,negyedik falon” túl.
  • Szakmai események szervezése, ahol az érdeklődők találkozhatnak a művészekkel és belekóstolhatnak a munkájukba.

Közreműködők

Akik az Atelier 21220-at alkotják.

Produkciók